Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Εμμανουήλ Α. Μπακακούλης

Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τα ονόματα, ετοίμασα το παρακάτω αρχείο